دانلود فایل word پاورپوینت ایزومری و تغییر شیمی فضایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word پاورپوینت ایزومری و تغییر شیمی فضایی :

توضیحات:
پاورپوینت جهت ارائه سمینار درس شیمی معدنی با عنوان ایزومری و تغییر شیمی فضایی، در حجم 14 اسلاید.

بخشی از متن:
- ایزومرها
فرمول تجربی یکسان اما آرایش اتمی متفاوتی در مولکول داشته باشند
اتم های تشکیل دهنده یکسان و ساختار متفاوتی دارند، همچنین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی متفاوتی دارند.
ایزومرها از تغییر موقیت یا آرایش اتم ها در اطراف اتم مرکزی به دست می آیند.

فایل حاضر حاوی پاورپوینت با عنوان ایزومری و تغییر شیمی فضایی شامل زیر عنوان هایی شامل:
- بررسی R و S
- ایزومری کانفورماسیون
- ایزومری کانفیگوراسیون
مسطح، چهاروجهی
مسطح، هرم مربعی
مسطح، اکتاهدرال
تتراهدرال، اکتاهدرال
- تعادل اسپینی در کمپلکس های هشت وجهیلینک کمکی