دانلود فایل word نقش محورهاي تاريخي به هويت بخشي فضاهاي شهري نمونه موردي نمونه موردي محور دروازه قرآن تا دروازه اصفهان شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نقش محورهاي تاريخي به هويت بخشي فضاهاي شهري نمونه موردي نمونه موردي محور دروازه قرآن تا دروازه اصفهان شيراز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس سالانه بين المللي عمران، معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

توجه دوباره به محورهای قدیمی که امروزه از آن ها به عنوان عوامل هویت بخش که در نواحی محورهای تاریخی و بافت های تاریخی به حساب می آید و در اتصال محورهای فرهنگی به تاریخی و باز تعریف آن ها نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. توجه به جایگاه ویژه محورهای تاریخی خصوصا محور دروازه قرآن تا دروازه اصفهان با استفاده از ابعاد فرهنگی و تاریخی موجود در بناهای شاخص و فضاهای شهری در راستای احیای هویت از دست رفته شهری امری است ضروری. فرایند تحقیق حاکم بر این تحقیق، توصیفی - تحلیلی تاریخی است. هدف از این پژوهش پاسخی برای عوامل تاثیرگذار بر هویت شهری و پیدا کردن راه حل هایی برای تقویت اتصال بین این دو بافت می باشد و همچنین علمیه محورهای با ارزش گذاری عناصر شهری با افزایش مشارکت های محورهای قدیمی در زندگی امروزی به واسطه بهسازی و احیای آن با توجه به اصول و مبانی باز زنده سازی محور تاریخی و فرهنگی، با ایجاد هویت شهری می باشد که در نهایت ارایه اصول و طرح های کاربردی و موثر به منظور حفظ هر چه بیشتر عناصر کالبدی محورهای تاریخی با رویکرد احیای هویت شهری می باشد.

لینک کمکی