دانلود فایل word تبيين راهکارهاي احياء و حفاظت منظرفرهنگي ( نمونه موردي روستاي دشتک ابرج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تبيين راهکارهاي احياء و حفاظت منظرفرهنگي ( نمونه موردي روستاي دشتک ابرج) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس سالانه بين المللي عمران، معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

منظر فرهنگی حافظ و بیانگر هویت و تاریخی کم نطقه و ساکنین آن هستند و توسعه فرهنگی در منازل فرهنگی نیز به طراحی کلنگرو همه جانبه دارد زیرا این مناظر نشاندهنده ارزش های فرهنگی طبیعی بوده و حاصل تعامل انسان و طبیعت طیروندیم دوام در طی زمان هستند. در این میان در دهه های اخیر بحث مناظر سرهنگی و حفاظت منازل تاریخی بخش عمدهای از مباحث حفاظتی و احیای سایت ها و آثار فرهنگی - تاریخی را به خود اختصاص داده است. روستای دشتک ابرج بخشی از منظر فرهنگی هستند که در نتیجه هم پوشانی و تعامل میان فرهنگ و تربیت پدید آمده است. که نیاز به داشتن درک صحیح فرایند تغییرات در گذشته، محرک های آن و چگونگی مواجهه آن ها با یکدیگر ضروری است. روستای ابرج از قدیمی ترین روستاهای فارس که از وجود آثاری از دوران هخامنشیان به چشم می خورد. هدف اصلی در این پژوهش بررسی ویژگی های بنیادی نوازش گذاریاست فضاهای و مکان های پراهمیت روستای دشتک ابرج می باشد. که به صورت توصیفی تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و میدانی شامل نشریات، کتب و سایت های علمی که در قالب مقالات علمی می باشد. در نهایت منظر فرهنگی روستای دشتک ابرج از جمله هرگونه تغییر در فرم، ساختار و ویژگی های جغرافیایی آن مورد ارزیابی قرار گرفته و اطلاعات جمع آوری شده برای از بین بردن موانع و مشکلات موجود با ارایه طرح حفاظتی منظر فرهنگی دشتک ابرج کمک نماید.

لینک کمکی