دانلود فایل word تاثيرات نوع بازو بسته شدن سقفهاي متحرک بر ذهن بازديد کنندگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثيرات نوع بازو بسته شدن سقفهاي متحرک بر ذهن بازديد کنندگان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس سالانه بين المللي عمران، معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

سازه های متحرک مدت زمان کوتاهی است که در معماری ظهور یافته و اذهان معماران را به خود معطوف نموده است. سقف های باز و بسته شونده یکی از شاخص های مهم در سازه های متحرک محسوب می شود که نیازمند توجه بیش از پیش می باشند. این مقاله بر آن است بهترین نوع باز و بسته شدن از هدف های متحرک را در ذهن بازدیدکنندگان بررسی و شناسایی نماید. بدین منظور در ابتدا به بررسی نمونه هایی از فراز حالی که دارای سقف های باز و بسته هستند پرداخت و نوع باز و بسته شدن آن ها را بررسی کرده و سپس سه مدل کویینی برای باز و بسته شدن یک سقف دایره ای شکل انتخاب می نماید. در مرحله بعد به ایجاد فیلمی 20 ثانیه ای از هر مدل پرداخت و به انضمام طریقه باز و بسته شدن آن به آزمون شونده نمایش می دهید که این فرایند با مدل سازی کامپیوتری با کمک نرم افزار راینوکراس 5 و متحرک سازی به وسیله نرم افزار سالید ورکز 2015 فرد گرفته است. در گام بعدی به تهیه پرسش نامه پرداخت و در آخرین گام اطلاعات به دست آمده را جمع بندی نموده و به این نتیجه رسیده است که شکل باز و بسته شونده سقف متحرکی که به صورتبیش از دو تکه از وسط باز می شود بهترین احساسات بازدیدکننده القا می کند.

لینک کمکی