دانلود فایل word تاثير مهندسي ارزش بر کيفيت پروژه هاي راهسازي بر اساس مدل سازي زمان اجراي پروژه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثير مهندسي ارزش بر کيفيت پروژه هاي راهسازي بر اساس مدل سازي زمان اجراي پروژه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس سالانه بين المللي عمران، معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

پروژه های راه سازی به دلیل حجم زیاد منابع طبیعی و مرتبط با پروژه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. خصوصا اینکه کمبود منابع مالی دولت جهت توسعه راه ها باعث گسترش استفاده از روش (ساخت - بهره برداری - انتقال) در این بخش شده است. این نوع قراردادها شد دارای پیچیدگی و حساسیت های زیادی می باشد. مهندسی ارزش اوباما تلاشی است سازمان یافته که با هدف بررسی و تحلیل تمام فعالیت های یک طرح، از زمان شکل گیری تفکر غزلی تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه اندازی و بهره برداری انجام می شود و به عنوان یکی از کارآمدترین و مهم ترین روش های اقتصادی در عرصه فعالیت های مهندسی، پاپ شناخته شده است. این تحقیق ضمن معرفی کامل روش (ساخت - بهره برداری - انتقال) و مهندسی ارزش، به پیاده سازی و به کارگیری این فرایند در این پروژه ها در محیط ایران می پردازد. مطالعات ارزش فرصت های مناسبی برای کاهش هزینه، بهبود کیفیت، بهبود ساخت پذیری، کاهش زمان ساخت، افزایش طول عمر و گاه ترکیب موارد بالا در اختیار قرار می دهد. این پژوهش که از نوع کاربردی است شامل دو مرحله مطالعات کتابخانه ای و پیمایش میدانی و سپس نتیجه گیری از تلفیق مطالعات کتابخانه ای در پیمایش میدانی است، تحلیل آماری آن نشان می دهد که به صورت میانگین حدود 55% جامعه آماری تحقیق مخاطب تاثیرگذار و اصول و فاکتورهای مهندس ارزش در زمان، کیفیت و هزینه پروژه های (ساخت - بهره برداری - انتقال) هستند. همچنین در تحقیقات میدانی ملاحظه گردید که در پروژه آزادراه پل زال - اندیمشک مهندسی ارزش در مراحل ابتدایی پروژه از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.

لینک کمکی