دانلود فایل word بررسي کيفيت فاضلاب تصفيه شده توسط بيو فيلتر ماسه اي با جريان چرخشي جهت کشاورزي و آبياري بر اساس استانداردهاي کيفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي کيفيت فاضلاب تصفيه شده توسط بيو فيلتر ماسه اي با جريان چرخشي جهت کشاورزي و آبياري بر اساس استانداردهاي کيفي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این تحقیق کیفیت پساب خروجی از بیو فیلتر ماسه ای با جریان چرخشی جهت مصارف آبیاری و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. سیستم مورد نظر به صورت پایلوت در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه کاشان ساخته شد و نمونه های فاضلاب خام از رستوران دانشگاه کاشان تهیه گردید. نتایج آنالیز کیفی پنج پارامتر COD، BOD، NO3، کدورت و کل کلیفرم در فاضلاب خام و پساب خروجی از سیستم بر پایه نسبت جریان برگشتی R=3:1 و نرخ بار هیدرولیکی HLR=0.2 m3/m2d حاکی از عملکرد مناسب سیستم در تصفیه فاضلاب بود. متوسط درصد حذف پارامترهای کیفی در این سیستم به ترتیب 95%، 96%، 87%، 98% و 43% اندازه گیری شد که در مقایسه با بسیاری از سیستم های موجود قابل توجه بود. همچنین، پارامترهای کیفی پساب با استانداردهای WHO، FAO، EPA، اردن و ایران مقایسه شد. به جز در مورد کل کلیفرم، سایر پارامترهای کیفی مورد نظر در محدوده مجاز برای استفاده در بخش کشاورزی طبق استاندارد ایران و اردن بود

لینک کمکی