دانلود فایل word بررسي کيفيت آب و توان خودپالايي رودخانه قشلاق سنندج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي کيفيت آب و توان خودپالايي رودخانه قشلاق سنندج :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مطالعه و بررسی روند تغییرات کیفیت آب رودخانه ها در مقاطع زمانی و مکانی مختلف در راستای کنترل منابع آلاینده نقطه ای و غیرنقطه ای و بهبود کیفیت آب ضروری است. مقاله حاضر با استفاده از مدل کیفی AL2Kw به بررسی قدرت خودپالایی رودخانه قشلاق با شبیه سازی پارامترهای کیفیDO ، BOD، pH پرداخته است. همچنین از داده های اندازه گیری شده کیفیت آب رودخانه جهت واسنجی و صحت سنجی مدل استفاده شد. نتایج نشان می دهد بعد از کیلومتر 30 رودخانه بدلیل افزایش تجمعی پساب های صنعتی و شهری رودخانه قادر به خودپالایی نمی باشد. در این حالت بحرانی می توان با ایجاد پلکان آبی و افزایش اکسیژن محلول این معضل را برطرف نمود. همچنین نتایج نشان می دهد که کیفیت آب رودخانه برای کشاورزی از وضعیت مناسبی برخوردار است. نتایج حاصل از مدل گویای شرایط واقعی رودخانه می باشد که این امر نشان دهنده قابلیت خوب مدل QUAL2Kw در شبیه سازی پارامترهای کیفی رودخانه قشلاق کردستان است

لینک کمکی