دانلود فایل word بررسي کيفي آب رودخانه باباامان بجنورد با استفاده از شاخص کيفيت آب WQI

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي کيفي آب رودخانه باباامان بجنورد با استفاده از شاخص کيفيت آب WQI :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

رودخانه باباامان ازمهم ترین منابع تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی و شرب در شهرستان بجنورد می باشد و پایش وکنترل آلاینده های ورودی به این رودخانه ضروری است. این بررسی به صورت میدانی و در آذرماه سال 95 انجام گرفت. محل های نمونه-برداری رودخانه براساس منابع مهم آلاینده و سرشاخه ها، هفت ایستگاه مشخص شد و سپس نمونه برداری صورت گرفته و پارامترهای اکسیژن محلول، کلیفرم مدفوعی، PH، اختلاف دما، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی، نیترات، کدورت، کل فسفات وکل جامدات محلول، طبق روش استاندارد اندازه گیری شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از نظام شاخص کیفیت آب NSF استفاده شد و سپس از منحنی شاخص کیفیت هر پارامتر، ارزش کیفی آن محاسبه شد. یافته های حاصل از مطالعه حاضر، بر اساس شاخص WQI نشان داد که این شاخص برای تمام این ایستگاه ها بین 52 تا 64 متغیر است و بر اساس این شاخص در طبقه متوسط قرار می گیرد. از ویژگی های این رده، مناسب بودن آب برای پرورش شیلات وگونه های مقاوم آبی، مناسب به عنوان آب شرب جانوران اهلی و در صورت استفاده از آن جهت تامین آب شرب، نیازمند تصفیه پیشرفته است. نتایج نشان داد که فعالیت های کشاورزی، دامپروری، صنعتی، تفریحی و ورود پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری، بر کیفیت آب رودخانه تاثیرگذار است. به طوری که در ایستگاه بالا دست کیفیت بهتری مشاهده شد و ایستگاه 3 و2 به علت نزدیکی به کشتارگاه و ورود پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری دارای کمترین کیفیت و بیشترین آلودگی بود.

لینک کمکی