دانلود فایل word بررسي عوامل موثر بر ميزان تمايل به مشارکت ذينفعان در حفظ و احياي درياچه اروميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي عوامل موثر بر ميزان تمايل به مشارکت ذينفعان در حفظ و احياي درياچه اروميه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

دریاچه ارومیه به عنوان یکی از پیکره های آبی قدیمی و بسیار مهم ایران و نیز به عنوان یکی از پرآب ترین و بزرگ ترین آبریزهای مسدود غرب میانی ایران به یک بحران عظیم دچار شده است. به عبارتی خشک سالی ها، دلایل طبیعی و ضعف در مدیریت منابع آب ناشی از عوامل انسانی منجر به خشک شدن دریاچه ارومیه و بحران های زیست محیطی ناشی از آن شده است. از این رو هدف از تحقیق حاضر ارزیابی عوامل موثر بر میزان تمایل مردم به مشارکت به منظور حفظ و احیای دریاچه ارومیه بود که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل خانوارهای روستایی دهستان بکشلو چای بوده که در سرشماری سال 1390، دارای 28864 نفر جمعیت، 7466 خانوار می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی از نوع تصادفی ساده، در نهایت 150 نفر انتخاب و اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS20 و AMOS انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که 94 درصد از پاسخگویان در سطح تمایل متوسط به بالایی را در رابطه با میزان تمایل به مشارکت در احیای دریاچه ارومیه را داشته اند.

لینک کمکی