دانلود فایل word ارايه يک مدل جهت بررسي ارتباط بين نوع بيمارستان و مديريت پسماند بيمارستاني به کمک پويايي شناسي سيستم ها(مطالعه موردي:تبريز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارايه يک مدل جهت بررسي ارتباط بين نوع بيمارستان و مديريت پسماند بيمارستاني به کمک پويايي شناسي سيستم ها(مطالعه موردي:تبريز) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

بیمارستان مرکز ارایه دهنده خدمات مختلف بهداشتی به جامعه است و ممکن است فعالیتشان شامل تغذیه درمانی، توانبخشی، پیشگیری و ارتقاء آموزش سلامت باشد. هنگام انجام فعالیت ها، بیمارستان نیز ممکن است ضایعات فعالیت های پزشکی و غیر پزشکی را تولید کند. مدیریت زباله های بهداشت و درمان شبیه به هر سیستم مدیریت زباله است و شامل بخش های تولید، تفکیک، جمع آوری، ذخیره سازی، تصفیه و دفع نهایی می باشد. اگر زباله های بیمارستانی به درستی مدیریت نشود، به یکی از علل اصلی مرگ در سراسر جهان تبدیل می شود، جایی که به نظر بسیاری از بیماری های عفونی از آنجا شروع و افزایش یافته است و همچنان به عنوان یک مشکل جدی بهداشت عمومی ادامه دارد. این ضرورت مدیریت درست و دقیق زباله های بیمارستانی را افزایش می دهد. مدیریت زباله های بهداشت و درمان عمدتا با خطرات بهداشتی و ایمنی مرتبط باحمل زباله های تولید شده از مراکز درمانی در ارتباط است. هدف بلند مدت ما توسعه دادن یک سیستم برنامه ریزی و گزینش پشتیبانی از ظرفیت اصلاح زباله ها در آینده است. این مقاله شامل استفاده از یک مدل پویایی سیستم با استفاده از نرم افزار ونسیم برای پیش بینی زباله تولیدی در سیستم مدیریت زباله های بهداشتی در انواع بیمارستان های گوناگون است.

لینک کمکی