دانلود فایل word ارايه مدلي براي موفقيت برنامه ريزي کاربري زمين پايدار در مناطق روستايي، مطالعه موردي: دهستان سينا در شهرستان ورزقان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارايه مدلي براي موفقيت برنامه ريزي کاربري زمين پايدار در مناطق روستايي، مطالعه موردي: دهستان سينا در شهرستان ورزقان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

کاربری زمین روستایی مستلزم استفاده از فضای جغرافیایی بوده و مدل های به کاررفته در این فضا باید به گونه ای باشد که به لحاظ سازگاری با همدیگر در تضاد نباشند. زمین های کشاورزی دهستان سینا تحت تاثیر عوامل مختلفی کاربری اولیه خود را از دست داده و یا تغییر می دهند؛ همچنین وجود معدن بزرگ مس و معادن دیگر مانند معدن طلای اندریان، مزرعه شادی و ... همچنین وقوع زلزله مرداد سال 1392 هرکدام به نوعی در تغییر کاربری زمین روستایی موثر هستند. این عوامل باعث شد تا با انتخاب این منطقه به عنوان جامعه آماری، به ارایه مدلی در جهت موفقیت برنامه ریزی کاربری زمین پرداخته شود. این تحقیق، از نوع توصیفی تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی بوده است. در روش میدانی، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. حجم نمونه 300 نفر بوده و شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است. تعداد سوالات پرسشنامه 24 سوال با جواب بسته است و گویه های آن بر اساس طیف رتبه ای لیکرت موردسنجش قرار گرفته اند. روایی پرسشنامه بر اساس اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است که برابر 94/0 است. چهار هدف زیست محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی و فضایی در قالب مدل معادلات ساختاری است در نرم افزار LESREL8.8 جهت تجزیه وتحلیل برای موفقیت برنامه ریزی کاربری اراضی روستایی مدنظر قرار داده شده است. نتایج نشان می دهد مدل ارایه شده، در سطح مطلوب با داده های تجربی سازگاری داشته و شاخص ها از نیکویی برازش برخوردار هستند.

لینک کمکی