دانلود فایل word ارايه مدل مفهومي ارزيابي پايداري زيست محيطي در نواحي روستايي پيرامون معدن مس سونگون بر اساس چهارچوب DPSIR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارايه مدل مفهومي ارزيابي پايداري زيست محيطي در نواحي روستايي پيرامون معدن مس سونگون بر اساس چهارچوب DPSIR :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

موضوع پایداری زیست محیطی طی سه دهه پایانی قرن بیستم به طور ویژه ای مورد توجه بسیاری از افراد بخصوص محققین و دولت ها قرار گرفت. از آنجا که هر گونه فعالیتی برای ارتقای کیفیت زندگی و توسعه انسانی در محیط زیست تحقق می یابد، لذا وضعیت محیط زیست و منابع آن از نظر پایداری و ناپایداری بر فرآیند توسعه تاثیرگذار خواهد بود. برای نیل به این مقصود، ارزیابی پایداری زیست محیطی در وضع موجود، به عنوان مهمترین ابزار در فرآیند برنامه ریزی توسعه پایدار قابل طرح و بررسی است. هدف از این تحقیق، بررسی ارزیابی پایداری زیست محیطی معدن مس سونگون در مدل تجزیه و تحلیلی نیروی محرکه، فشار، وضعیت، اثر و پاسخ است. به منظور مطالعات ارزیابی وضعیت محیط زیست با توجه به توانایی این مدل در مقیاس های مختلف، محیط زیست معدن مس سونگون در مقیاس کلان بررسی شده است. نتیجه تحقیق ارایه مدل مفهومی بر اساس چارچوب DPSIR است

لینک کمکی