دانلود فایل word ارايه روش نوين محاسبه زمان تخليه اضطراري در ايستگاه هاي مترو در حين بحران بر پايه شبيه سازي هاي تجربي و رايانه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارايه روش نوين محاسبه زمان تخليه اضطراري در ايستگاه هاي مترو در حين بحران بر پايه شبيه سازي هاي تجربي و رايانه اي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

زمان تخلیه یک پارامتر کلیدی در تدوین برنامه تخلیه ایمن مکان های بزرگ و پر ازدحام، تحت شرایط اضطرار است. علت این امر کاهش چشمگیر خسارات جانی و اقتصادی به دلیل تخلیه سریع و ایمن در حداقل زمان ممکن است. هدف از این پژوهش، ارایه روشی کارآمد، ساده و با دقت بالا، برای برآورد زمان تخلیه اضطراری ایستگاه های متروجهت اطمینان اولیه از تامین الزامات آیین نامه ای طی مرحله طراحی می باشد. اساس محاسبه در روش پیشنهادی شمارش تعداد افراد در سطح سالن بلیط فروشی ایستگاه مترو (بیانگر میزان تخلیه ایستگاه در زمان) می باشد.این فرمول بر مبنای روش تیوریک محاسبه ظرفیت تخلیه اضطراری (EEC) پیشنهاد شده است. جهت اعتبار سنجی فرمول پیشنهادی شبیه سازی تخلیه اضطراری در نرم افزار نسخه اصلی Pathfinder صورت گرفته وسپس زمان تخلیه، با استفاده از فرمول پیشنهادی محاسبه گردیده و با نتایج شبیه سازی مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفت. در این محاسبات شرایط سازه ای و جمعیتی ایستگاه دروازه دولت شهر تهران به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردید. نتیجه این پژوهش بیانگر روایی ملاک در فرمول ارایه شده بوده و پیشنهاد گردید که بر مبنای این فرمول می توان در ایستگاه هایی با هر نوع شرایط سازه ای با داشتن پیش بینی از جمعیت استفاده کننده از آن ایستگاه، تخمینی اولیه با دقت قابل قبول از زمان تخلیه بدست آورد.

لینک کمکی