دانلود فایل word ارايه برنامه راهبردي بهره برداري پايدار از سد ماملو با استفاده از روش سوات و ماتريس QSPM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارايه برنامه راهبردي بهره برداري پايدار از سد ماملو با استفاده از روش سوات و ماتريس QSPM :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

برنامه ریزی و مدیریت راهبردی از مهمترین سیستم های مدیریت در یک سازمان است؛ مدیریت راهبردی هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات و وظایف چندگانه ای است که سازمان را قادر می سازد به مقاصد خود دست یابد. استفاده موثر از برنامه ریزی و مدیریت راهبردی بعنوان مهمترین رکن سیستم های مدیریت و نقش پیش گیرنده آن، اثر بخشی مثبتی بر کنترل مشخصه ها در تمام سطوح و در نهایت بر نتایج نهایی و برآیندهای سازمان خواهد داشت. این پژوهش با هدف دانلود فایل word ارايه برنامه راهبردي بهره برداري پايدار از سد ماملو با استفاده از روش سوات و ماتريس QSPM انجام شد. این روش مبتنی بر شناسایی عوامل داخلی (نقاط ضعف و قوت) و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدات) محیط تحت بررسی می باشد؛ کار شناسایی این عوامل با استفاده از ابزار پرسشنامه، به منظور ارایه برنامه ریزی راهبردی به روش ماتریس سوات تعداد 118 پرسشنامه در اختیار جامعه آماری و خبرگان منطقه تکمیل گردید. بدین منظور ابتدا عوامل داخلی و خارجی محیط تحت بررسی شناسایی شدند. پس از شناسایی، عوامل داخلی و خارجی در قالب جداول ارزشیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی نمره دهی و وزن دهی شدند. به منظور وزن دهی عوامل داخلی و خارجی از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار EXPERT CHOICE استفاده گردید. به منظور تعیین راهبردها از خروجی ماتریس سوات، بر اساس اولویت ها استفاده شد و در پایان راهبرد استفاده از رویکردهای بهره برداری همگام با معیارهای بین المللی به پشتوانه قوی اجرایی دولتی-ملی با کسب بالاترین امتیاز 05/6 به عنوان اولویت برنامه ریزی راهبردی مهم برای این منطقه حاصل گردید.

لینک کمکی