دانلود فایل word ارايه الگويي جهت تسهيل دستيابي به حداقل امتياز براي اخذ تاييديه گواهي سبز در ساختمان هاي مسکوني ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارايه الگويي جهت تسهيل دستيابي به حداقل امتياز براي اخذ تاييديه گواهي سبز در ساختمان هاي مسکوني ايران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

اساس پایداری محیط زیست بر این اصل استوار است که استفاده از زمین باید به گونه ای صورت بگیرد که استفاده از آن برای نسل های آینده نیز میسر باشد یکی از مهم ترین مباحث اساسی در این زمینه توجه به ساختمان پایدار می باشد. ساختمان سبز که زیرمجموعه ساختمانهای پایدار می باشد باید در تمامی مراحل شامل طراحی، ساخت، تخریب و نوساری و بهره برداری با محیط زیست سازگار باشد. امروزه در دنیا ساختمان های سبز با سیستم های امتیازدهی مختلفی ارزیابی می گردند که می توان به آیین نامه های LEED, BREEM, CASBEE بترتیب در کشورهای ژاپن، انگلستان و آمریکا اشاره کرد. با توجه به اینکه هیچگونه آیین نامه ای در ایران در خصوص معیارهای ارزیابی ساختمانهای سبز وجود ندارد در این مقاله ابتدا به بررسی اجمالی روش های ارزیابی ساختمانهای سبز در کشورهای دیگر پرداخته شده و در نهایت الگویی برای دستیابی به حداقل امتیاز برای اخذ تاییدیه گواهی سبز در ساختمانهای مسکونی ایران که قابلیت اجرایی داشته باشد ارایه شده است.

لینک کمکی