دانلود فایل word احياي رودخانه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word احياي رودخانه ها :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

رودخانه یکی از مهم ترین منابع آب انسان هاست. بشر به موازات گسترش جمعیت خود به طور روزافزونی از این منبع استفاده نموده است. عموما درگذشته برداشت آب بدون مدنظر قرار دادن توسعه پایدار و محدودیت های حوضه آبریز بوده است، که این به نوبه خود تبعات منفی برای انسان و محیط زیست به همراه داشته است. بطوریکه به دلیل استفاده بی رویه رودخانه ها از شرایط مطلوب طبیعی خود دور شده اند. برای بازگرداندن رودخانه ها به وضعیت مطلوب، ابتدا نیاز به انجام یک سری مطالعات جهت شناخت وضعیت طبیعی رودخانه می باشد.در این مقاله ابتدا دلایل ناپایداری و اهداف احیای رودخانه مشخص شده و سپس پارامترهای احیای رودخانه بر طبق اولویت تعیین، و بر مبنای آن، روش مناسب احیا انتخاب و طرح اجرایی مناسب معرفی می گردد. در این مقاله ضمن تشریح مباحث مزبور، به معرفی جامع و کاملی از انواع روش-های احیای رودخانه و همچنین به معرفی روش های سازمان دهی رودخانه، روش های احیای رودخانه و مراحل اجرای یک طرح احیای رودخانه پرداخته شده است.

لینک کمکی