دانلود فایل word رابطه بين سبک هاي فرزندپروري والدين با سبک هاي هويت و تعهد فرزندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه بين سبک هاي فرزندپروري والدين با سبک هاي هويت و تعهد فرزندان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف:رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های هیت و تعهد هویت فرزندان می باشد همه نوجوانان از لحاظ شناختی آمادگی استفاده از هر سه سبک پردازش هویت و رسیدن به تعهد هویت را دارند تفاوت های موجود در استفاده از راهبردهای مختلف و میزان شکل گیری تعهد هویت را می توان به تقاضاهای محیطی پیامدهای محیطی پیشین یا پیش بینی شده میزان علاقه مندی و درگیری شخصی انتظارات فرهنگی و اجتماعی ترجیحات سبک شناختی خود پناره و خود کارآمدی افراد نسبت داد سبک های فرزند پروری : والدین با سبک فرزند پروری اقتدار منطقی خطوط راهنمای مستدل و روشنی را برای فرزندان فراهم می آورند و کنترل با ثباتی را در حالتی منطقی و محبت آمیز اعمال می نمایند تعهد هویت:حسی از هدف و جهت را برای افراد می آورد و به عنوان یک چهارچوب ارجاعی که بر اساس آن رفتارها و بازخوردها کنترل و ارزیابی می شود و مورد استفاده قرار می گیرد

لینک کمکی