دانلود فایل word رابطه بين اهمال کاري تحصيلي و پذيرش در دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه بين اهمال کاري تحصيلي و پذيرش در دانشجويان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

به طور روزافزونی، پژوهشها حاکی از پیامدهای منفی و نامطلوب اهمال کاری در گستره های گوناگونی هستند.به ویژه، پژوهشگران خاطرنشان ساخته اند اهمالکاری همبستگی چشمگیری با بسیاری از مشکلات مربوط به سلامت روان دارد. با این وجود، پژوهش های اندکی در ارتباط با عوامل موثر و راهبردهای مدیریتی احتمالی در پیشینه وجود دارد. از سوی دیگر طبق یافته ها، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قدرت بالایی در مهار نگرشها و ادراکاتفرد در برابر پیامدهای استرس زا دارد. درمان پذیرش و تعهد به تغییر افکار و احساسات نمیپردازد، بلکه افراد را به پذیرش و آگاه بودن، و مشاهدهگر بودن نسبت به خود سوق میدهد. بنابراین هدف پژوهش پیشرو بررسی رابطه بین متغیرهای مذکیر در فرهنگ ایرانی است. در این پژوهش،88 دانشجوی پسر 41.9 درصد و 122 دانشجوی دختر 58.7 درصد مورد بررسی قرار گرفت. آزمودنی ها به پرسشنامه های اهمالکاری و پذیرش انعطاف ناپذیری روانشناختی پاسخ دادند. نتایج، حاکی از آن است که رابطه ی چشمگیری بین اهمالکاری، پذیرش و ابعاد آن وجود دارد. این یافته حاکی از آن است که اهمالکاری نشان دهنده نوعی مشکل در خود-تنظیمی است

لینک کمکی