دانلود فایل word درآمدي بر تحقيقات کيفي در آموزش از راه دور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word درآمدي بر تحقيقات کيفي در آموزش از راه دور :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف این نوشتار توجه به رویکرد پژوهش کیفی در آزمون از راه دور و الکترونیکی است روش تحقیق کیفی در بیشتر اوقات برای پاسخ به چراها و چگونه های رفتار انسان و تجاربی که به سختی بدست می آیند به کار گرفته می شود همزمان با جهانی شدن نیز مراکز علمی و آموزشی به سمت استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های جدید تمایل پیدا کرده اند آموزش از راه دور نظام آموزشی نوپایی است که می تواند با یک ساختار جامع و بین المللی با انضباط قوی برای انجام پژوهش کیفی به کار می رود بر همین اساس نوشتار حاضر در پی کمک به شناسایی مفهوم ریشه و چگونگی استفاده از تحقیق کیفی از زاویه ای جدید یعنی آموزش از راه دور است و در صدد است تا به پرسش های ذیل به اختصار پایخ گوید پژوهش کیفی چیست و هدف از آن چه می باشد آیا در نظام آموزش از راه دور می توان تحقیقات کیفی انجام داد جایگاه رویکردهای تحقیق کیفی در نظام آموزش از راه دور به چه شکل می باشد

لینک کمکی