دانلود فایل word بررسي ريشه هاي تاريخي حسابداري دو طرفه و سرمايه اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي ريشه هاي تاريخي حسابداري دو طرفه و سرمايه اجتماعي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف این مقاله بررسی ظهور و انتشار حسابداری ثبت دو طرفه به عنوان پاسخ به در روابط اجتماعی نهفته در ظهور و گسترش سرمایه داری تجاری است. همچنین این مقاله به ارایه نقدی از توضیحات مورخان حسابداری و تجزیه و تحلیل تطابق آن با زمینه تاریخی ظهور دفترداری دوطرفه می پردازد. روش پژوهش در این مقاله از نوع تاریخی است. در این راستا، منابع و اسناد تاریخی مورد بررسی قرار گرفت. یک قانون اساسی تنظیم روابط اجتماعی سرمایه داری این است که هر سرمایه گذار باید برابر مقدار سرمایه گذاری اش دریافتی داشته باشد. در این رابطه فرض شده است که سرمایه گذاران خواستار محاسبه مکرر و قابل اعتماد نرخ بازده سرمایه میباشند. نتایج تحقیق نشان می دهد که این فرضیه سازگار با شواهد تاریخی محدود در دسترس است. همچنین نشان می دهد که چگونه فرضیه اجتماعی در پاسخ به محاسبه نرخ بازده سرمایه به وجود آمده است و یک ترکیب گسترده بین ظاهر و انتشار ثبت دوطرفه و اجتماعی شدن سرمایه ایجاد شده است. نتایج این پژوهش می تواند موجب گسترش مبانی نظری پژوهشهای گذشته در ارتباط با خاستگاه دفترداری دوطرفه شود و دستاورد علمی آن می تواند اطلاعات سودمندی را جهت تدوین چرخه ی تکامل حسابداری در اختیار نظریه پردازان این حوزه قرار دهد.

لینک کمکی