دانلود فایل word بررسي ريسک سيستمي شرکت بر شرکت در شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي ريسک سيستمي شرکت بر شرکت در شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در بازارهای مالی امروز، مقادیر قابل توجهی از فعالیت های بازار مالی با استفاده از اهرم مالی انجام می شود. بسیاری از آنها شرط بندی روی قیمت های سهام است و بسیاری دیگر مربوط به مشتقات اعتباری است و بررسی های بنیادی در مورد شرکت های مبنای این فعالیت ها (که پشتوانه آنها قرار می گیرد)، انجام نمی شود. یکی از نگرانی های موجود در اقتصادهای امروز دنیا، ایجاد شکاف بین بخش مالی اقتصاد ( وال - استریت ) و بخش اقتصاد است که همواره بیم وقوع بحران در بازارهای مالی را ایجاد می کند. بنابراین نیاز بیشتری به نظارت و کنترل ریسک های سیستمی وجود دارد. از آنجاییکه ریسک سیستمی به ریسک سقوط سیستم مالی که ناشی از ارتباطات میان موسسات است گفته می شود بنابراین تعیین ریسک شرکت بر شرکت از جمله موارد مهمی است که باید مدنظر باشد تا در پی آن بحران بزرگتری به وقوع نپیوندد. در تحقیق حاضر، 20 شرکت بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران طوری انتخاب شده اند که از ابتدای شال 1390 تا پایان شهریور ماه سال 1394 روزانه به طور میانگین بیشتر از 0.5 درصد ارزش کل بازار را داشته باشند و دارای بیشترین تعداد روزهای معاملاتی باشند. در این مقاله، ریسک سیستمی شرکت بر شرکت با سنجه های دلتا در معرض خطر شرطی (()CoVaR)- زیان مورد انتظار حاشیه ای (MES)- زیان مورد انتظار جزء (CES)- زیان مورد انتظار سیستمی (SES)- وابستگی دنباله پایین (LTD) اندازه گیری شده است.

لینک کمکی