دانلود فایل word بررسي رابطه نقدشوندگي دارايي ها و نقدشوندگي سهام با توجه به ويژگي هاي خاص شرکت ها در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه نقدشوندگي دارايي ها و نقدشوندگي سهام با توجه به ويژگي هاي خاص شرکت ها در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارند. یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی دارایی ها است زیرا برخی از سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند. سرعت نقدشوندگی سهام نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسیله سرمایه گذاران است. در این تحقیق به بررسی رابطه ی نقد شوندگی دارایی ها و نقد شوندگی سهام با توجه به ویژگی های خاص شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380 تا 1389 پرداخته شد. در این ارتباط پس از آزمون دو متغیر، متغیرهای اندازه، قیمت سهام، ارزش دفتری به ارزش بازار شاخص کنترل ریسک به عنوان متغیرهای کنترل وارد مدل شدند. نتایج پژوهش نیز مبین رابطه و معنی دار بین نقدشوندگی دارایی ها و نقد شوندگی سهام است.

لینک کمکی