دانلود فایل word بررسي رابطه گسترش همکاري هاي تجاري و افزايش سهم بازار در بازارهاي بين المللي: مطالعه موردي فرش دستبافت ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه گسترش همکاري هاي تجاري و افزايش سهم بازار در بازارهاي بين المللي: مطالعه موردي فرش دستبافت ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

تجارت آزاد و پیوستن به سازمان تجارت جهانی برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه به دلیل ضعف تجارت خارجی آنها، هزینه های غیر قابل انکاری را تحمیل می نماید. لذا این گروه از کشورها آمادگی ورود ناگهانی به تجارت آزاد را ندارند. منطقه گرایی و همگرایی اقتصادی با کشورهای فرامنطقه ای بر اساس ویژگی های مشترک اقتصادی، فرهنگی، سیاسی واجتماعی می تواند موثرترین راه برای این قبیل کشورها در راستای آمادگی برای تجارت آزاد محسوب شود. در این مطالعه، رابطه گسترش همکاری های تجاری و افزایش سهم بازار در بازارهای بین المللی در خصوص فرش دستبافت ایران طی دوره 2014-2000 مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است، دو گروه کشور در قالب اعضای هشت کشور اسلامی در حال توسعه ( D8 ) و سازمان همکاری اقتصادی ( ECO ) مدنظر قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که، توسعه همکاری های تجاری بر سهم بازاری ایران در بازارهای بین المللی فرش دستبافت تاثیر معناداری دارد. همچنین، سیاست های ارزی بازار هدف نسبت به ایران بر سهم بازاری ایران در بازارهای بین المللی فرش دستبافت تاثیر معناداری دارد. نتایج نشان داد که با افزایش جمعیت بازار هدف صادراتی نسبت به کشور ایران، میزان صادرات ایران به آن بازار کاهش خواهد داشت. همچنین، تورم بازار هدف نسبت به ایران بر سهم بازاری ایران در بازارهای بین المللی فرش دستبافت تاثیر معناداری دارد. شایان ذکر است، اشتراکات فرهنگی (زبانی، قومی، مذهبی و ..) بر سهم بازاری ایران در بازارهای بین المللی فرش دستباف تاثیر معناداری دارد.

لینک کمکی