دانلود فایل word بررسي رابطه جدايي مالکيت از کنترل و اجتناب از ماليات در شرکت هاي پذيرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه جدايي مالکيت از کنترل و اجتناب از ماليات در شرکت هاي پذيرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

در این تحقیق به بررسی اثرات جدایی مالکیت از کنترل ( مدیریت) و تاثیر این جدایی بر مفهوم اجتناب از مالیات در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. هدف این تحقیق، از یک سو بررسی دیدگاه غالب بازار بورس اوراق بهادار تهران درباره ی اجتناب از مالیات و از سوی دیگر، پاسخ به این سوال است که آیا جدایی مالکیت از کنترل از طریق مکانیزم های نظارتی می تواند فعالیت های اجتناب از مالیات را در جهت حداکثر کردن منافع فعالان بازار هدایت کند. با توجه به احتمالات برآورد شده می توان نتیجه گرفت که رابطه معناداری بین تفکیک مالکیت از کنترل و اجتناب مالیانی وجود دارد.

لینک کمکی