دانلود فایل word معيارها و اصول بهداشت رواني در مسير تحقق سبک زندگي اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word معيارها و اصول بهداشت رواني در مسير تحقق سبک زندگي اسلامي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

بهداشت روانی به معنای سلامت فکر یا هر تعریف دیگر، دارای اصولی است که پیشگیری از بیماری های روانی رامیسر نموده و راه دستیابی و تحقق سبک زندگی تکاملی را هموار می نماید. البته کشف اصول اسلامی بهداشت روانی و بکاربستن آنها در مقام نظر و عمل می تواند انقلابی مبتنی بر فطرت در راستای تحقق ایده انسان کامل را بر پا سازد. معیار ایده آلسلامت روانی در آموزه های اسلامی، دستیابی به حداکثر رشد (=تکامل) است که فلسفه زندگی از نظرگاه اسلامی است. البتهاین مفهمومی کلی می باشد، لکن از جستجو در آموزه های جامع دینی و اسلامی می توان به آموزش های گسترده ای در موردجنبه های مختلف حرکت تکاملی در این مکتب دست یافت؛ همچنین در همین راستا اصول اساسی در حوزه بهداشت روانیقابل استخراج است که همه اینها متکفل تحقق و تجلی بخش مهمی از سبک زندگی اسلامی می باشند.این پژوهش در مسیر کشف و ارایه معیارهای اصلی و فرعی و نیز اصول اساسی بهداشت روانی اسلامی در راستایتحقق سبک زندگی اسلامی است.

لینک کمکی