دانلود فایل word معناي زندگي و ارتقاي اميد درافراد مبتلا به ديابت نوع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word معناي زندگي و ارتقاي اميد درافراد مبتلا به ديابت نوع :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

توجه به جنبه های روانشناختی در پیشگیری و درمان دیابت، طی دهه های اخیر، مورد توجه متخصصان دیابت و روانپزشکان قرار گرفته است. دیابت یک بیماریمتابولیک و یک مشکل بزرگ بهداشتی با شیوع رو به افزایش در جهان است. سرعتمرگ و میر در افراد مبتلا به دیابت با گذشت زمان کاهش یافته است ، اما دادههایی در مورد میزان امید به زندگی در این جمعیت وجود نداشت. دیابت نوع دویکی از شایع ترین بیماری های مزمن است که می تواند باعث کاهش شادکامی و امیدشود. بنابراین برای افزایش شادکامی و امید این بیماران می توان با بررسیمعنای زندگی و مراقبت روانی اجتماعی، به پیامدهای طبی و روان اجتماعیمطلوب، دست یافت. در این پژوهش راهکارهایی را برای توانمندسازی بیماران درمراقبت فردی و مداخلات موثر در جهت ارتقای امید به زندگی را ارایه داده است.جنبه های روانشناختی دیابت در توانمندسازی بیمار، ملاحظات طبی در مشاوره ورواندرمانی بسیار موثر است.

لینک کمکی