دانلود فایل word شناسايي شاخص عملکرد شبکه سلولي سيارمبتني بر اندازه گيري هاي راديويي شبکه با استفاده از شبکه عصبي فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شناسايي شاخص عملکرد شبکه سلولي سيارمبتني بر اندازه گيري هاي راديويي شبکه با استفاده از شبکه عصبي فازي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي فناوري هاي نوين در علوم مهندسي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

طراحی شبکه سلولی سیار از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. عواملی شبیه جایابی ایستگاه های سلولی سیار، موقعیت مکانی، پراکندگی و دانسیته ترافیکی کاربران شبکه و نحوه انتشار امواج در اطراف سلول سیار سرویس دهنده به کاربران نامشخص می باشند. درنظر گرفته نشدن این موارد سبب بروز اختلالات عملکردی شبکه در سرویس به کاربران خواهد بود. اندازه گیری پارامترهای رادیویی شبکه سیار و ترافیک سنجی آماری از کاربران و شرایط رادیویی ایجادشده ابزاری برای شناسایی عوامل اختلالات عملکردی سرویس در شبکه و پیش بینی شاخص های عملکرد شبکه و بطور مثال خاص کاهش قطعی مکالمه کاربران است. در این مقاله براساس روش یادگیری مبتنی بر سیستم عصبی فازی و از روی گزارشات اندازه گیری پارامترهای رادیویی شبکه سلولی تلفن همراه به شناسایی شاخص قطعی مکالمه پرداخته شده است. الگوریتم استفاده شده در این مقاله، یک الگوریتم یادگیری جدید مبتنی بر شبکه های فازی عصبی کاملا اتصال یافته (FCONFIS) ، شناسایی را مبتنی بر پارامترهای رادیویی اندازه گیری شده بدست آمده ازشبکه سلولی تلفن همراه به انجام می رساند و نهایتا براساس آموزش انجام شده مقادیر شاخص عملکردی قطعی مکالمه در شبکه سلولی مورد بررسی، محاسبه می گردد. بر اساس نتایج بدست آمده می توانیم مقادیر قطعی مکالمه را براساس پارامترهای رادیویی شبکه سلولی ایجادشده بدست آوریم

لینک کمکی