دانلود فایل word شبيه سازي انتقال حرارت نانوسيال آب آلومينا در مبدل حرارتي لوله اي پره داربا انسيس فلوينت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شبيه سازي انتقال حرارت نانوسيال آب آلومينا در مبدل حرارتي لوله اي پره داربا انسيس فلوينت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي فناوري هاي نوين در علوم مهندسي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این مقاله شبیه سازی عددی انتقال حرارت نانو سیال آب آلومینا در یک لوله ی پره دار مورد تحلیل قرار گرفته است. سیال مورد نظر در این مقاله مخلوط آب و نانوذرات AL2O3 در غلظت های مختلف می باشد. جهت بررسی عددی جریان از مدل K-Epsilon استفاده شده است. معادلات ناویر استوکس تراکم ناپذیر ،آرام و پایا در روش حجم کنترل استفاده گردیده است. در این مقاله اثر غلظت های مختلف نانو سیال در رینولدزهای مختلف بر روی دمای خروجی و میزان ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت میانگین نانو سیال مورد مطالعه قرار می گیرد. با توجه به نتایج میزان انتقال حرارت و عدد ناسلت در رینولدز 1200 و کسر حجمی 4% افزایش یافته است.

لینک کمکی