دانلود فایل word روش هاي نوين دوستدار طبيعت در توليد محصولات زراعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word روش هاي نوين دوستدار طبيعت در توليد محصولات زراعي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي فناوري هاي نوين در علوم مهندسي

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

تغییرات ایجاد شده در طبیعت در اثر دخالت های انسان در خاک، آب و جو بدلیل استفاده از مواد شیمیایی مختلف برای افزایش بهره وری گیاهان منجر به جستجو جهت پیدا نمودن روش های جدید شده است. بنابراین علوم کشاورزی به سمت عوامل تاثیر گذار اکولوژیک در تولید گیاهان سوق پیدا نموده است. در حقیقت تاثیر عوامل فیزیکی بر موجودات زنده برپایه افزایش موازنه انرژی از طریق تبدیل انرژی، مستقل از منشاء آن به الکتریکی و اثر افزایش پتانسیل الکترونی غشاهای زنده است. تاثیر ظاهری عوامل فیزیکی کاهش یا افزایش، تعادل انرژی موجودات زنده و تشدید تبادل مواد و اکتیواسیون فرایندهای رشد و نمو است. در این مقاله سعی شده است تا جایگاه و کاربرد علم فیزیک را به عنوان ابزارهای نوین و روش های زیست سازگار در کشاورزی بر تحریک رشد و نمو گیاهان ممورد بررسی قرار دهد. این روش های فیزیکی قابل کاربرد در کشاورزی عبارتند از میدان مغناطیس، اشعه لیزر، اشعه مایکروویو، اولتراسوند و اشعه گاما.

لینک کمکی