دانلود فایل word بررسي مقايسه اي رويکردهاي درجه بندي شده ارزيابي عملکرد کارکنان (90، 180، 270، 360، 450، 540 و 720)

س یا همایش : کنفرانس بين المللي چالش هاي نوين در مديريتتعداد صفحات :12چکیده مقاله: ارزیابی عملکرد کارکنان به عنوان ابزاری جهت تعیین نقاط قوت و ضعف و ایجاد رویه های بهبود عملکرد کارکنان، همواره مورد توجه مدیران و مسیولین سازمان ها قرار داشته است. در همین راستا و به منظور نظامدار کردن این مهم، رویکردهای مختلفی نیز تدوین و ارایه شده است. رویکردهای درجه بندی شده ارزیابی عملکرد، نیز بر حسب گروه های افراد دخیل در فرایند ارزیابی تنظیم شده اند. از این رو، در مقاله حاضر سعی بر آن است تا این رویکردها معرفی شده و وجوه افتراق و اشتراک آن ها مورد بررسی قرار گی

دانلود فایل word بررسي فقهي و حقوقي موانع قبول شهادت در جرايم حق الله وحق الناس

س یا همایش : سومين کنفرانس جهاني روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سومتعداد صفحات :20چکیده مقاله: شهادت یکی از دلایل دعاوی اعم از جزایی، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است در اجتماعات که افراد به اصولاخلاقی و مذهبی پایبند نباشند، استفاده از شهادت می تواند اثرات سوء به بار آورد و باعث تضییع حقوق شودبرعکس در جوامعی که افراد مقید به راستگویی هستند و ادعای شهادت درست را تکلیف خود می شناسند میتواند در احیاء حقوق موثر واقع شود با وجود این شهادت متکی بر حواس شخص و حافظه او است هر گونه خطایحواس و نقصان حافظه می تواند به وضع شهادت لط

دانلود فایل word نقش محورهاي تاريخي به هويت بخشي فضاهاي شهري نمونه موردي نمونه موردي محور دروازه قرآن تا دروازه اصفهان شيراز

یا همایش : اولين کنفرانس سالانه بين المللي عمران، معماري و شهرسازيتعداد صفحات :8چکیده مقاله: توجه دوباره به محورهای قدیمی که امروزه از آن ها به عنوان عوامل هویت بخش که در نواحی محورهای تاریخی و بافت های تاریخی به حساب می آید و در اتصال محورهای فرهنگی به تاریخی و باز تعریف آن ها نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. توجه به جایگاه ویژه محورهای تاریخی خصوصا محور دروازه قرآن تا دروازه اصفهان با استفاده از ابعاد فرهنگی و تاریخی موجود در بناهای شاخص و فضاهای شهری در راستای احیای هویت از دست رفته شهری امری است ضروری. فرایند تحقیق حاکم بر این تحقیق، توصیفی - ت