دانلود فایل word بررسي رابطه بين فساد با توسعه اقتصادي

س یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سومتعداد صفحات :18چکیده مقاله: شکل گیری فساد اقتصادی در هر جامعه ای نیازمند حضور یکی از سه ضلع فرمول ساده انحصار + صلاحدید - پاسخگویی است. در غیبت نهادهای لازم برای کنترل فساد یا کارکرد سیاسی آنها، توانایی مقابله با فساد اقتصادی کاهش یافته و مفری برای مفسدین پدید می آید، البته عوامل دیگری نیز در افزایش فساد اقتصادی وجود دارد که از جمله آنها نبود آزادی کامل برای ورود رسانه ها به مسایل اقتصادی است در حالی که مسوولان می توانند با استفاده از توانمندی مردم در حوزه نظا

دانلود فایل word برنامه ريزي جهت مکان يابي محل دفن زباله هاي شهري با تاکيد بر مسايل زيست محيطي

س یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيستتعداد صفحات :17چکیده مقاله: با توجه به رشد روزافزون جمعیت بشر از یکسو و افزایش مصرف و توسعه صنایع از سوی دیگر، تولید انواع زباله ها امری اجتناب ناپذیر جلوه می نماید. با توجه به این که دفن زباله بدون رعایت مسایل زیست محیطی تهدیدات زیادی را به محیط زیست وارد می-کند، انتخاب مکان مناسب و مکان یابی برای دفن بهداشتی زباله ضروری است. از سوی دیگر مکان یابی و یافتن محل مناسب برای دفن زباله یکی از مهم ترین بخش های سیستم مدیریت مواد زاید شهری است. این مقاله، بر مبنای یک تحقیق توصیفی با استف

دانلود فایل word گونه و گونه شناسي در معماري بررسي روش گونه شناسي موراتوري

یا همایش : اولين کنفرانس سالانه بين المللي عمران، معماري و شهرسازيتعداد صفحات :9چکیده مقاله: گونه شناسی از مباحث و موضوعات حایز اهمیت در معماری بود و جایگاه ویژه ای در مباحث نظری برخوردار است. گونه شناسی از سال ها قبل در علوم مختلف مورد استفاده بوده و در دهه های اخیر با توجه به نیازهای ارضا نشده در زمینه های هویت، فرهنگ و معماری، بیشتر از سایر مواقع زنده پژوهشگران و محققان را به خود جلب کرده است. این مقاله بر پایه مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و با رویکردی تحلیلی - توصیفی و با هدف تشریح و توضیح وجوه مختلف گونه و گونه شناسی در معماری به عنوان یکی از